Geef een schooltas – Elsengroen / UNICEF actie 2017

Jubileum-actie
Cadeauwinkel van de Wereld – WereldWinkel Diemen       t.b.v. UNICEF

Vele mensen – particulieren, bedrijven, maatschappelijke instellingen – reageerden positief.
Op 7 oktober startten we dieze actie en op 5 december 2017 sloten af met een geweldig
mooi eindresultaat, dat via de winkel en de bank is binnengekomen:
€ 1.325,– !!
Zeer goed nieuws is dat de Gemeente Diemen dit bedrag verdubbeld
met nog eens € 1.325,-!
Het bestuur heeft voorts besloten uit eigen middelen  € 350,- bij te dragen.
Zodoende kan binnenkort een bedrag van  € 3.000,-
aan UNICEF ter beschikking gesteld worden voor dit doel!
Dus daarvan kunnen 300 kinderen geholpen worden met onderwijs.
Hartelijke dank voor alle giften,
en dank voor de inzet van alle vrijwilligers!.

Geef een Schooltas   Laat Syrische kinderen leren!

Het conflict in Syrië heeft enorme gevolgen voor het onderwijs in de regio. Scholen zijn verwoest, leraren gevlucht en bijna twee miljoen kinderen gaan niet naar school.

School is een veilige plek, waar kinderen kunnen spelen en leren. School zorgt ook voor een dage- lijkse routine, een plaats waar kin- deren weer even kind kunnen zijn.

Vandaar dat we samen met jou zoveel mogelijk Syrische kinderen naar school willen laten gaan.

Geef een schooltas! Voor € 10,- geef je een schooltas aan een Syrisch kind. Mét inhoud: wat voor dit bedrag kunnen wij de tas vullen met schriften, pennen, (kleur-) potloden, een etui, gum, lineaal en andere schoolspullen.

Doe je mee?   Je kunt op 2 manieren meedoen:

1: op 9 september op het Diemer Festijn,  op 7 oktober  op ons Jubileumfeest en op alle andere dagen dat de Cadeauwinkel van de Wereld open is kun je bij de kassa de bijdrage afgeven.

2: stort €10,- op NL23 INGB 0007 7090 69 t.n.v. Stichting Vrijwilligerscollectief Het Elsengroen, Diemen en vermeld daarbij: ’jubileumactie UNICEF’.

Deze actie loopt van 8 september t/m 5 december 2017