Over ons

Wat we doen

Stichting Vrijwilligerscollectief Het Elsengroen, zoals we voluit heten, werkt in Diemen en omgeving aan de bewustwording over de levensomstandigheden van kansarmen in de wereld en de noodzaak deze mensen een menswaardig bestaan te helpen opbouwen.

Een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat producenten in ontwikkelingslanden een redelijke prijs kunnen krijgen voor hun producten. Daarom verkopen wij in onze Cadeauwinkel van de Wereld producten die een ”Fair Trade”-keurmerk hebben,  producten die zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. De -vaak- kleinschalige producenten krijgen een rechtvaardige prijs.

Onze Wereldwinkel-bus is een bekende verschijning op het Diemerplein op de vrijdag en de zaterdag.

Onze producten worden ook bij bijzondere gelegenheden vanaf een kraam verkocht, bijvoorbeeld tijdens het Loswal-festival, het Diemer Festijn, de Fiets- en Wandelbeurs en bij vele gelegenheden in kerken, buurthuizen, verzorgingshuizen, etc.

Door onze Stichting worden ook incidenteel projecten ondersteund die onderwijs en gezondheid bevorderen.

Ook wordt voorlichting gegeven om een bewuste en duurzame consumptie te bevorderen. Dat gebeurd o.a. in speelse projecten in samenwerking met basisscholen.

Tenslotte organiseren we evenementen, waarbij ontmoeting centraal staat, voor mensen die bovenstaande thema’s belangrijk vinden.

Al het werk bij Het Elsengroen wordt gedaan door vrijwilligers!

Geschiedenis

20 september 1997 werd de huidige Wereldwinkelbus officieel geopend door toenmalig burgemeester de Hon. Deze bus werd een waardig opvolger van eerdere initatieven in Diemen: de WereldwinkelWagen uit 1975 en de Derde Wereldwinkel aan de Burgemeester Bickerstraat. Daarmee werd aangesloten op landelijke ontwikkelingen: in veel steden en dorpen ontstonden vanaf de 70-er jaren initiatieven omdat er steeds meer het besef doordrong dat de ongelijkheid in de wereld niet eerlijk is en uiteindelijk niet goed is voor iedereen.

Ook nu we al ruim in de 21-ste eeuw beland zijn is die aandacht en dat besef nog steeds actueel.
Vandaar dat we nog altijd actief zijn onder het motto ‘Eerlijk delen, Wereldwijd’

Een uitgebreide geschiedschrijving werd in 2007 in het tijdschrift van Kunstkring Diemen gepubliceerd, ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan. (Lees het artikel)

Wie is Wie

Het bestuur bestaat uit: ( augustus 2017)
Els Nuisker -voorzitter
Hannie van Hoek – secretaris
Jolanda Merks – lid
Dini Knies – lid
Jan Rijnierse – penningmeester

Lintjesregen 2018:

Vier koninklijke onderscheidingen in Diemen

….. waarvan twee voor ‘onze’ Els Leijdekkers en Els Nuisker!

Dit gebeurde tijdens de traditionele lintjesregen op donderdag 26 april 2018. Burgemeester Erik Boog van Diemen speldde bij mevrouw Els Nuisker-Tijhuis en mevrouw Els Leijdekkers, de versierselen op die horen bij Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Van links naar rechts: Els Nuisker-Tijhuis, Els Leijdekkers, Bert van Heumen en Angelo Diop.

Els Nuisker-Tijhuis

Sinds 1990 is zij pastoraal ouderling van de Protestantse Gemeente Diemen. Als wijkouderling bezoekt ze leden die ziek zijn of anderszins ondersteuning van de kerk nodig hebben. In de periode 1992 – 1998 was ze oprichter en bestuurslid van de Stichting Diemenaren helpen Roemenie. Vanaf 1997 is ze medeoprichter en voorzitter van Wereldwinkel Het Elsengroen in Diemen. In de periode 2000 – 2008 was zij vrijwilliger en verzorgde ze de catechisatie bij De Bongerd in Diemen Zuid, een tehuis voor mensen met een verstandelijke beperking. Ook is zij sinds 2008 medeoprichter van Inspiratiecentrum El’sina. Ze organiseert en verzorgt cursussen, workshops, meetings en seminars in het kader van creativiteit, ontspanning en levensverrijking en is oprichter van diverse praatgroepen.

Els Leijdekkers

Sinds 1990 is zij medeoprichter en vrijwilliger bij de Wereldwinkel Het Elsengroen in Diemen. Ze

deed de in- en verkoop van artikelen en de administratie. Sinds 1992 verzorgt ze als vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente De Ontmoeting de maandelijkse open maaltijd, de bloemen in de kerk en de koffie/thee bij recepties en begrafenissen. Sinds 2002 is ze vrijwilliger bij de Christelijke basisschool de Korenaar waar ze de bibliotheek beheert, kopieerwerk en licht administratieve taken verricht. Zij heeft in haar leven veel geestelijke en lichamelijke tegenslag gekend, maar weet altijd weer op te krabbelen en niets houdt haar tegen om zich al jarenlang in te zetten voor de medemens.

Naast Els & Els kregen ook Diemenaren Bert van Heumen en Angelo Diop een Koninklijke onderscheiding.

Bron: www.diemen.nl – 26 april 2018


De verkoopwagen van Het Elsengroen

De winkelwagen ‘Cadeauwinkel van de Wereld’ staat elke vrijdag en zaterdag op het Diemerplein.